Poďakovanie

Marec 2018 / Prečítané 1009 krát

Dňa 12. 2. 2018 sme sa rozlúčili
s naším drahým synom, bratom, krstným otcom a švagrom
Marekom ŠKRÍPOM
vo veku 34 rokov v Grinave na cintoríne. Zároveň rodina ďakuje všetkým, čo sa boli rozlúčiť s naším drahým synom Marekom. Ďakujeme za kvetinové dary
a prejav sústrasti. V našich srdciach ostáva navždy. Smútiaca rodina.
Ďakujeme príbuzným , priateľom a známym,
ktorí sa spomienkou podieľali nad stratou našej drahej
Magdalény SIPEK,
rod. Slimákovej.
Touto cestou chceme poďakovať za prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným,  priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou maminkou a babulkou
Elenou KAPCOVOU,
ktorá nás opustila dňa 17. februára 2018 vo veku 94 rokov.
Smútiaca rodina.
 


Ohodnoťte článok: