Moderné technológie v Obchodnej akadémii Pezinok

Marec 2018 / Prečítané 486 krát

   Obchodná akadémia v Pezinku patrí medzi prvé školy, ktorá pri vyučovaní svojich žiakov využíva najmodernejšie a najvyspelejšie technológie! Práca s online ekonomickým softvérom Profit365 má stabilné miesto v učebných osnovách školy v šk. r. 2017/ 2018. Podľa učebných osnov, vyučovaných v obchodnej akadémii, nám spoločnosť vytvorila modelové situácie šité na mieru pre našich žiakov. Zadarmo sme dostali predplatné online ekonomického softvéru Profit365, v ktorom môže pracovať neobmedzený počet tried a žiakov. Na prihlásenie nám stačí otvoriť iba webový prehliadač na akomkoľvek počítači .
   Vďaka online riešeniu majú žiaci možnosť prihlásiť sa do svojej firmy aj cez mobil, poprípade tablet.
   Počas celého školského roka máme neobmedzený prístup do našich školských testovacích firiem v Profit365 na:
- konzultácie s osobnou účasťou priamo u nás na škole,
- prezentáciu pre celú školu,
- možnosť praxe našich žiakov vo firme a veľa iných možností.
  Samotný softvér je jednoduchý a prehľadný. Vďaka jeho jednoduchosti a intuitívnosti sme sa v ňom rýchlo a bezproblémovo naučili pracovať.
  Čím patrí teda OAPK medzi školy, ktoré zvyšujú úroveň vzdelanosti svojich žiakov využiteľných pre súčasný moderný trh práce? To najlepšie vystihuje citát CEO J.Lichnera.
   „Prostredníctvom našej Profit365 Academy sa snažíme zlepšovať študijné prostredie na Slovensku. Podstatou je zahrnutie online ekonomického softvéru Profit365 do učebných plánov šitých na mieru podľa požiadaviek stredných obchodných a odborných škôl. Vytvárame modelové situácie podľa plánov, ktoré si žiaci/študenti reálne vyskúšajú v Profit365 online, napríklad aj cez svoj telefón. Školy majú plnú podporu našej spoločnosti pri nastavovaní študijných programov aj prezentovaní svojich výsledkov. Naším cieľom je rozšíriť Profit365 Academy do všetkých odborných ekonomických stredných škôl.“

 

Tomáš Krajčovič

 


Ohodnoťte článok: