Udalosť pred Domom kultúry

Marec 2018 / Prečítané 432 krát

   Dňa 5. marca 2018 v čase o 23.05 h na útvar mestskej polície telefonicky oznámil obyvateľ mesta, že pred Domom kultúry na Holubyho ulici sa nachádza viac podnapitých mladých ľudí. Oznam bol preverený pomocou kamerového systému mestskej polície. Pri výjazde z parkoviska pred Domom kultúry ležal na zemi muž a okolo neho sa nachádza viacero osôb. Následne sa na miesto udalosti dostavila hliadka mestskej polície. Bolo zistené, že pred Kultúrnym centrom sa zdržiava približne 20 mladých ľudí. Títo podali zasahujúcej hliadke informáciu, že v okolí sa nachádza viacero osôb, ktoré majú zdravotné problémy a strácajú vedomie. Monitorovaním priestoru kamerovým systémom boli na tomto priestranstve spozorované ďalšie tri bezvládne osoby. Následne hliadka mestskej polície vykonala obhliadku okolia, pričom zistila, že na Farskej ulici sa nachádza ďalšia takáto osoba avšak pri vedomí. Na mieste bolo hliadke povedané, že osoby požili väčšie množstvo alkoholu, majú aj skúsenosť s marihuanou, ale či v tento večer požili aj niečo iné nebolo jasné. Vraj mohli tiež užiť návykovú látku - kodeín. Bolo zistené, že sa jedná o päť mladíkov vo veku 16 až 17 rokov z Pezinka a Modry. Nakoľko došlo k bezprostrednému ohrozeniu ich života a zdravia, bola stálou službou mestskej polície na miesto ihneď privolaná Rýchla zdravotná pomoc a hliadka OO PZ Pezinok. Do príchodu prvého sanitného vozidla sa obe policajné hliadky pokúšali s mladíkmi komunikovať a takto ich na základe inštrukcií operátora RZP udržať pri vedomí. Celkovo na mieste udalosti zasahovali štyri vozidlá RZP. Službukonajúci zdravotnícky personál hliadke mestskej polície uviedol, že na základe symptómov môžu byť tieto osoby pod vplyvom návykovej látky s názvom GHB, ktorá je na báze kodeínu a spôsobuje postupnú stratu vedomia s pokračujúcimi zhoršujúcimi sa následkami, pričom môže dôjsť až k zástave srdca a následnej smrti osoby. Jedná sa o nový typ drogy, ktorá sa šíri medzi mladými ľuďmi. Po vykonaní prvotných a neodkladných úkonov na mieste, ošetrujúci zdravotnícky personál skonštatoval, že osoby sú v stave vážneho ohrozenia života. Bola nutná ich hospitalizácia na detskom oddelení Fakultnej nemocnice Bratislava - Kramáre. Nakoľko v uvedenom prípade sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu „nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držania, alebo obchodovania s nimi“, bola vec oznámená na OO PZ Pezinok za účelom ďalšieho konania vo veci.
   V súvislosti s týmto prípadom je zarážajúca najmä skutočnosť, že napriek tomu, že na mieste udalosti sa nachádzalo takmer dvadsať mladých ľudí, ani jeden neprejavil snahu pomôcť osobám, ktoré boli vo vážnom ohrození života. Nikto z nich neprivolal záchranné zložky. Tragédiou je, že sa medzi nimi našli aj takí, ktorí si celú udalosť, teda najmä bezvládne telá mladých mužov nahrávali na mobilné telefóny, ako senzáciu, s ktorou je potrebné sa pochváliť na internete. Spôsob zvrhlej zábavy mládeže sa presúva z uzavretých priestorov domovov na verejné priestranstvá, do ulíc, parkov a pod.. Zdá sa, že konzumácia alkoholu, omamných a psychotropných látok napriek trestnoprávnej rovine, nie je pre mladých ľudí prekážkou. Tento alarmujúci stav pochopiteľne vyvolal reakcie aj u policajnobezpeč-nostných zložiek, ktoré pôsobia na území mesta Pezinok. V súčasnosti prebiehajú pracovné stretnutia medzi mestskou políciou Pezinok a Obvodným oddelením Policajného zboru Pezinok, na ktorých sa vyhodnocuje policajno-bezpečnostná situácia v meste a prijímajú sa potrebné opatrenia, ktorými by sa v maximálnej miere eliminoval uvedený problém. Výraznejšie a vo väčšej intenzite zamerajú obidva policajné útvary svoju činnosť na preventívno osvetové aktivity na základných a najmä stredných školách. Mladí ľudia ale tiež prevádzkovatelia si budú musieť zvyknúť aj na častejšie kontroly policajných zložiek v reštauračných a pohostinských zariadeniach, ktoré radi navštevujú nie len mladistvé osoby, ale žiaľ aj osoby maloleté, teda deti, pričom práve u tejto kategórii osôb bola v minulosti zistená konzumácia alkoholických nápojov.

 

 (MsP)


Ohodnoťte článok: