Stanovisko

Marec 2018 / Prečítané 234 krát

   Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku si dovoľuje uviesť na pravú mieru nepravdivú informáciu o tom, že vedenie mesta alebo OŠ a SS si vyhradilo právo rozhodovať o prijatí žiakov do prvých ročníkov pezinských základných škôl. Prijímanie žiakov formou zápisu vždy bolo a je plne v kompetencií jednotlivých riaditeliek ZŠ a mestu oznamujú len štatistické údaje. Mesto však dlhodobo vyzývalo riaditeľky na uvážené prijímanie žiakov z iných miest a obcí, keďže bol vedením niektorých škôl avizovaný nedostatok tried. Mesto na tento problém dlhodobo upozorňovalo, už i preto, lebo v ostatnom desaťročí sa zvýšil počet žiakov z iných miest a obcí z 200 na dnešných 280 žiakov (čo je cca 10 tried, ktoré budú v budúcnosti chýbať). Opakujeme, že prijímanie žiakov bolo a stále je plne v kompetencii riaditeliek základných škôl.

 

(OŠ a SS)

 


Ohodnoťte článok: