13. apríl 2018 sa ponesie v znamení 22. ročníka verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2018

Marec 2018 / Prečítané 240 krát

   Aj v tomto roku sa bude konať pod záštitou Ligy proti rakovine, pobočka Pezinok. Podrobné informácie o konaní zbierky budú doručené až koncom marca, ale čo už vieme je že všetci účastníci budú mať tyrkysovomodré tričká s názvom LPR SR s číslom dobrovoľníka na prednej strane trička. Jednotné pokladničky budú mať označenie „Deň narcisov 2018“, jedinečné číslo každej pokladničky, logo LPR SR s registrovaným číslom zbierky s názvom správneho orgánu MVSR.
   Veríme, že aj v tomto roku sa občania nášho mesta a priľahlých obcí zapoja do finančnej zbierky Deň narcisov 2018, aby podporili tých menej šťastných – ľudí s onkologickým ochorením. Sme veľká rodina, chceme byť s nimi, myslíme na nich, podporujeme ich, aby cítili, že nie sú v týchto ťažkých chvíľach sami a že ani ľuďom, ktorých osobne nepoznajú, nie je ľahostajný ich osud.

 

Helena Ondrejíčková

 


Ohodnoťte článok: