Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl

Marec 2018 / Prečítané 347 krát

   Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v ZŠ Fándlyho, ZŠ Jána Kupeckého, ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku v dňoch 5. a 6. apríla od 15.00 h. do 18.00 hod.
   Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dosiahne vek šesť rokov a ešte neplní povinnú školskú dochádzku, sú jeho zákonní zástupcovia povinní prihlásiť do základnej školy.
   Zápisu sa musia zúčastniť aj deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku, prípadne dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku.
   Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platné občianske preukazy alebo identifikačné karty a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotného postihnutia dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.
   Viac informácií k zápisu do ZŠ nájdete na úradnej tabuli mesta.

 

Školský úrad

 


Ohodnoťte článok: