Občania - POZOR! Jarné upratovanie bude v termíne 19-21 apríla

Marec 2018 / Prečítané 404 krát

   Každoročné jarné upratovanie sa bude v Technickom a skladovom areáli MPS na Fajgalskej ceste (bývalá motokárová dráha) konať v dňoch 19. – 21. apríla 2018 v čase od 8.00 do 18.00 h.
Pracovníci Mestského podniku služieb budú usmerňovať roztrieďovanie doneseného odpadu do pripravených kontajnerov. Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber objemného odpadu, nábytku, kobercov, skla, plastov, papiera, kovového odpadu a biologického odpadu od fyzických osôb. Dočasné uloženie odpadu je pre občanov s trvalým pobytom v Pezinku zdarma.
   V Technickom a skladovom areáli však neodoberieme nebezpečné odpady, drobné stavebné odpady a pneumatiky!
   Nebezpečné odpady
(farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny) prevezmú denne okrem nedele na Viničianskej ceste č. 25 v sídle firmy MariusPedersen. Firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.

 

(OŽP, KS a D)


Ohodnoťte článok: