Stretnutie na MsÚ

Marec 2018 / Prečítané 260 krát

   Na Mestskom úrade v Pezinku sa uskutočnilo za účasti primátora a pracovníkov oddelenia sociálnej starostlivosti pracovné stretnutie zamerané na príslušníkov rómskeho etnika v Pezinku – Glejovke. Štefan Šarkozy z Občianského združenia Zdravé komunity prišiel predstaviť projekt asistentov zdravia do rómskych osád a obydlí. Prítomný bol aj zástupca Armády spásy pán Knoflíček, ktorý informoval prítomných o termíne začatia prevádzky novovybudovaného Komunitného centra v Glejovke.

 

(r)


Ohodnoťte článok: