Program Malokarpatskej knižnice

Február 2018 / Prečítané 460 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Týždeň slovenských knižníc (5. 3. – 11. 3. 2018)

Stratené knihy v Pezinku – hľadajte 50 kníh ukrytých v našom meste počas Týždňa slovenských knižníc, odmena vás neminie! Termín: 5. - 10. 3. 2018 v čase výpožičných hodín knižnice. Miesto konania: zaujímavé miesta v Pezinku, odd. pre dospelých, odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Pátrači – príďte sa počas jarných prázdnin zahrať do knižnice.
Termín: 5. – 9. 3. 2018 o 10.00 - 14.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Literatúra v Radnici: Som stvorený Slovom, ale tvorený som slovami.
Hosť: spisovateľ, kazateľ a výtvarník Daniel Pastirčák, moderuje Veronika Šikulová. Termín: 5. 3. 2018 o 19.00 h. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
   Básnik a žena – Ján Smrek a jeho E | elán. Hosť: kulturologička Monika Kapráliková, moderuje Veronika Šikulová (v spolupráci so spolkom Živena). Termín: 6. 3. 2018 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Zdravo žiť je ľahké. Hosť: expert na výživu MUDr. Igor Bukovský, PhD. Termín: 7. 3. 2018 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

V rámci Týždňa slovenských knižníc odpúšťanie poplatkov za upomienky!

   Spánok a jeho význam pre zdravie človeka - prednáška MUDr. Eleny Žigovej v rámci Týždňa mozgu. Termín: 13. 3. 2018 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Pod hladinou. Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Fíha! Kniha! - polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v ktorom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať a v čom nám môže pomôcť. Termín: február – jún 2018. Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Noc s Andersenom - medzinárodný projekt, v rámci ktorého deti strávia noc medzi knihami v knižnici, kde je pre ne pripravený bohatý program. Termín: 23. – 24. 3. 2018. Miesto konania:
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
   Literárny ateliér – Škrupinky – cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu. Termín: 28. 3. 2018 o 16.30 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Tradičné podujatia:
Kým školský zvonček zazvoní, Hodiny informačnej výchovy, Čítanie je IN, Veľké vítanie prváčikov.
 

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk , www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: