Poďakovanie

Február 2018 / Prečítané 537 krát

   Ďakujem celému kolektívu zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského 23, Pezinok za vysoko profesionálny, erudovaný a ľudský prístup pri opatrovaní mojej mamy. Ja i celá moja rodina oceňujeme vašu usilovnosť, múdrosť a láskavosť, ktorými ste si získali srdcia vašich klientov – seniorov, vrátane mojej mamy. Ďakujem vám za vašu trpezlivú každodennú činnosť,
za váš obrovský potenciál vykonávať svoje povolanie naozaj zodpovedne a s láskou. Veľmi si vážim vašu obetavú starostlivosť o moju mamu, ktorá je odkázaná na pomoc pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov.
   Do ďalšej práce vám prajem veľa zdravia a duševných síl. Buďte i naďalej dobrými anjelmi pre starenky a starčekov, ktorí vás tak veľmi potrebujú. Za všetko, čo robíte nielen pre moju mamu, vám patrí úcta a srdečná vďaka.

 

Mária Nogová

 


Ohodnoťte článok: