Pozvánka na marcový víkend v Pezinku

Február 2018 / Prečítané 556 krát

   V dňoch 10. a 11. marca 2018 sa znova stretneme v priestoroch Domu kultúry v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom tentoraz na 19. ročníku Orbis harmoniae, Svet harmónie. K názvu nás inšpirovala doba, ktorá nás všetkých svojím spôsobom donútila byť aktívnejšími, rýchlejšími, činorodejšími a tým nás uviedla aj do väčšieho stresu a disharmónie. Je veľa možností ako si pomôcť, uvoľniť sa, myslieť na svoje zdravie... My sme pred dvadsiatimi rokmi zvolili možnosť festivalu, ponuku možností, prehliadku aktivít vo forme prednášok, alternatívnych terapeutických postupov, preventívnych metód prostredníctvom zdravej výživy, pohybu a spoznávania vlastných schopností. I tento rok sme do dvojdňového maratónu zaradili prezentácie už známe i celkom nové. Do stredu záujmu sme postavili tentoraz zdravie ženy. Žena je citlivá nositeľka pocitov a duševných zážitkov, preto z hľadiska prednášajúcich bude zaujímavá prednáška Carl Gustav Jung – psychológia s dušou, prezentovať ju bude Mgr. Kamila Hermannová, riaditeľka organizácie Nová Akropolis. K duši človeka sa priblíži aj RNDr. Emil Páleš, CSc. v prednáške Umelec lieči dušu sveta, kde naznačuje z pohľadu angelológie, akú rolu zohráva umelec pri formovaní hodnôt a zdravej osobnosti človeka. Okienko pre dušu otvorí svojím príspevkom spoluorganizátorka akcie MVDr. Jana Širjovová.
   Ženy iste zaujme aj Stanislava Topinková s témou Lymfa – rieka života a Petra Kalista Lamas, ktorá bude prezentovať procesy ženy pod názvom Cyklické ženy. Z tvorivých dielní sme pre ženy pripravili aj Rodinné konštelácie a Integračné procesy pod vedením Anny Gažovičovej a pracovnú dielňu so vstupom iba pre ženy Čakrové liečenie – liečenie ženy s Evou Babiakovou. Zo zdravotného hľadiska sa prihovorí aj Miroslav Hrabica v prednáške O partnerských vzťahoch a ich vplyve na zdravie. Magické rituály sa tiež radia k ženskej energii. K tejto téme sa viaže Mágia sviečok, o ktorej prídu porozprávať Katarína Hudecová, Ľubica Lehotská a Daniela Milánová z Academia Arcana de Tarot.
   Pre deti sme pripravili tvorivé dielne. Jedna sa bude týkať kreslenia a maľovania pod názvom Dotyk duše s farbami – vykreslite sa z pocitov, povedie ju výtvarníčka Martina Tóthová a Detská joga spojená s tvorivou animáciou, kde sa budú deťom venovať Igor Pavelek a Dominika Chorvatovičová z Tanečného a pohybového štúdia..
   Nový posun v chápaní času odprednáša Ing. Adrián Ščevík, svoj vstup nazval Aequilibrium hominis tempore – rovnováha v čase.
   Pohybové aktivity sa budú tradične konať v Zrkadlovej sále, ako vždy taiji quan s MVDr. Janou Širjovou a qi gong s Ďusom Melicherčíkom. V tomto roku zavíta aj nemecký majster kaligrafickej yogy podľa majstra Zhen Yua Yanga Christian Kunz. Počas oboch dní môžete navštíviť masérov s klasickou i aromaterapeutickou ponukou masáží, shiatsu, indickou masážou tváre a čínskou diagnostikou.
   Keďže sme nazvali náš festival Svet harmónie, výtvarníčka Martina Tóthová v Dome kultúry umiestni umelecké dielo v životnej veľkosti Anjel harmónie, ktorý zároveň tvorí aj základňu nášho tohtoročného plagátu. Veríme, že aj v tomto roku vás festival nielen zaujme, ale aj pobaví
a poučí.

 

Mgr. Dária Fehérová, Jirko Vitáloš

 


Ohodnoťte článok: