Podporte ZUŠ Eugena Suchoňa

Február 2018 / Prečítané 538 krát

   Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa! Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2017?
   Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú sumu na naše „Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“
   Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 90201 Pezinok. IČO: 42259207 Č. účtu: SK 76 0200 000 000 3085569258

   Získané finančné prostriedky použijeme na:
- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia školy
- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.
   Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na stránke www.zuspezinok.sk. Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2018 daňovému úradu v mieste bydliska. Ďakujeme!

 


Ohodnoťte článok: