Vyhlásenie XXVI. ročníka literárnej súťaže

Február 2018 / Prečítané 506 krát

   Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom vyhlasuje tradičnú literárnu súťaž „O cenu primátora mesta Pezinok“ (XXVI. ročník). Cieľom súťaže je iniciovať, podporovať a propagovať literárnu tvorbu detí a mladých ľudí.
   Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci a študenti, ktorí v Pezinku študujú resp. majú trvalé bydlisko. Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóriách a to pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Téma v oblasti POÉZIA a PRÓZA je ľubovoľná, rovnako ako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať súťažné práce v troch počítačom (strojom) písaných exemplároch (kópiách).
   Práce musia byť doručené do 1. mája 2018 na adresu Pezinského kultúrneho centra, Holubyho č. 42, 902 01 PEZINOK resp. osobne u pani Danky Debnárovej, ktorá je organizačnou tajomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie. Kontakt na tel. č. 033/641 39 33, 033/641 20 93.
   Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže prebehne v druhej polovici júna spoločne s ocenenými najúspešnejšími žiakmi a študentmi pezinských škôl. Víťazné práce z každej kategórie budú ocenené hodnotnými cenami a publikované v zborníku a časopise Pezinčan.

 

Peter Vlasák

 


Ohodnoťte článok: