Hodnotili činnosť za predošlý rok

Február 2018 / Prečítané 522 krát

   V sobotu 27. januára sa konala hodnotiaca členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Pezinku za prítomnosti podpredsedu Ústrednej rady zväzu Norberta Lacka, tajomníka zväzu Viliama Longauera, predsedu Oblastného výboru Martina Krnu a viceprimátora Mestského úradu v Pezinku Miloša Andela.
   V správe o činnosti predseda ZO Dušan Vilim rozobral aktivity našej organizácie, úspechy aj nedostatky. Kladne hodnotil náš podiel na organizovaní a účasti na oslavách 73. výročia oslobodenia Pezinka Červenou armádou, 74. výročia Slovenského národného povstania a prakticky na všetkých vyznamných pietnych aktoch v meste a na Slovensku. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s Mestským úradom a kriticky sa vyjadril k spolupráci s prednostom Okresného úradu.
   Významná časť správy a rokovania schôdze bola venovaná práci s mladou generáciou, spolupráci so školami pri vzdelávaní, rozširovaní poznatkov a vedomostí žiakov o 2. svetovej vojne, Slovenskom národnom povstaní s cieľom podávať pravdivéh neskreslené informácie tak, aby sa mladí dokázali správne orientovať aj v súčasnej zložitej situácii doma aj vo svete. Zdôraznené boli nielen aktivity v súťaží žiakov Medzníky 2. svetovej vojny, ktorej sa zúčastnili skoro všetky školy, no najmä osobná účasť pamätníkov na prednáškach a besedách so žiakmi. Pre účastníkov súťaže sme s podporou MsÚ zorganizovali návštevu Múzea holokaustu s Seredi.
   Kladne bol hodnotený prínos v aktivitách ZO aj mesta Klubu vojakov Zväzu vojakov SR a už tradične Baníckeho spolku v Pezinku.
   Na počesť nášho krajana, Hrdinu Slovenského národného povstania rokovanie odsúhlasilo zmenu pomenovania našej organizácie na Základná organizácia brig. gen. Karola Pekníka Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

 

Ondrej Kuňak

 


Ohodnoťte článok: