Cajlanskí dôchodcovia bilancovali

Február 2018 / Prečítané 532 krát

   Vo štvrtok 18. 1. 2018 sa v Dennom centre na Cajle konala výročná členská schôdza členov Klubu dôchodcov. Schôdzu viedla zástupkyňa vedúcej p. Juráková, ktorá ju otvorila a v úvode pozdravila všetkých prítomných členov a hostí. Účastníkov schôdze prišlo pozdraviť aj vedenie mesta na čele s primátorom Mgr. Oliverom Solgom. Pani Juráková oboznámila prítomných s činnosťou dôchodcov v klube za rok 2017. Táto bola veľmi rozmanitá a pestrá. Spoločne sme sa zúčastnili rôznych podujatí, ktoré usporiadali naši členovia alebo mesto a iné združenia. Členovia klubu seniorov usporiadali Fašiangové posedenie pri šiškách, stretnutie pri príležitosti MDŽ, posedenie pri príležitosti Dňa matiek, zorganizovali na dvore letné opekanie, posedenie pri kačacine v Kamennej pivnici. Okrem toho sme na Veľkú noc usporiadali tvorivé dni s háčkovaním a maľovaním ozdobných predmetov spojenú s výstavou zrealizovaných prác. Taktiež sme zorganizovali jesennú výstavu darov prírody a výstavu ručných prác s motívom Vianoc. Nezabudli sme ani na našich najmenších, ku ktorým prišiel Mikuláš so svojimi darčekmi. Na počesť Vianočných sviatkov a na rozlúčku so starým rokom sme si pri kapustnici zaspievali vianočné koledy. Svojou činnosťou sme podporili aj charitatívnu akciu na pomoc ťažko chorému dievčatku Nicolke. Z aktivít mimo Denného centra sme sa zúčastnili na plese
v Inchebe v Bratislave, na vystúpení speváckeho súboru Animatus, v ktorom spievajú aj naši dvaja členovia Betka a Anton Jedličkovci. Ďalej sme sa zúčastnili stavania mája na Cajle, zorganizovali sme výlet na celonárodnú slávnosť Cyrila a Metoda na Devíne, navštívili sme dožinkové slávnosti vo Veľkých Levároch, samozrejmosťou bola aj naša účasť na keramických a vianočných trhoch. Ku každoročným našim aktivitám patrí aj účasť v krojoch v alegorickom sprievode na Pezinskom vinobraní. Usporiadali sme pre našich členov zájazd do Dolnej Krupej spojený s návštevou kaštieľa, výstavu ruží a jarný i jesenný zájazd do Rakúskeho mestečka Kittsee.
   Chceme poďakovať aj Monike a Jozefovi Ptákovcom, ktorí nás reprezentovali aj v tomto roku na športových hrách seniorov. Jozef získal 2. miesto v hode granátom. Jozef Pták bol nielen spoluorganizátorom stretnutia ľudových rozprávačov, ale spoločne s Antonom Jedličkom aj jedným z vystupujúcich účastníkov. Toto nesúťažné stretnutie prišli podporiť do Domu kultúry i mnohí naši členovia. Okrem toho Jozef Pták spolu s manželmi Jedličkovcami sa zúčastnili krajského kola v Gajaroch a celoslovenského kola v Lodne. Anton Jedlička, ktorý patrí medzi výborných ľudových rozprávačov sa zúčastnil aj na medzinárodných folklórnych slávnostiach na Myjave. Súčasťou výročnej schôdze bola aj voľba nových zástupcov Klubu dôchodcov pre ďalšie obdobie. Prítomní svojím hlasovaním podporili súčasných členov výboru a tým im dali dôveru na vykonávanie práce aj pre ďalšie obdobie. Vo svojom príhovore primátor vyzdvihol aktivity Klubu dôchodcov ale aj jednotlivých členov a poprial im do ďalšieho obdobia hlavne veľa zdravia a radosti. Obdaroval náš klub obrazom s vinohradníckym námetom.
   Klub dôchodcov ďakuje všetkým našim členom aj podporovateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom reprezentovali náš klub, pričinili sa a pomohli pri usporiadaní jednotlivých akcií, ktoré organizujeme pre všetkých.

 

Výbor Klubu dôchodcov Cajla


Ohodnoťte článok: