Oznámenie o vykonaní ťažby v Slnečnom údolí

Február 2018 / Prečítané 454 krát

   Lesná správa Pezinok ako vykonávateľ prác spojených s obhospodarovaním lesných pozemkov, prenajatých od Mesta Pezinok, oznamuje obyvateľom a širokej verejnosti vykonávanie ťažby dreva v porastoch v lokalite Slnečné údolie, ktoré čiastočne zasahujú aj do chatovej oblasti. Vyťažené drevo sa bude sústreďovať k ceste, konkrétne na obrátku na Slnečnom údolí, na odvozné miesto pod obrátkou a nad priehradou popri ceste na Slnečné údolie. Následne sa bude nakladať na kamióny, odvozné súpravy a odvážať k odberateľom, prípadne na expedičný sklad Pezinok. Ťažba je naplánovaná v mesiacoch január až júl 2018.
   Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osôb a majetku môže uvedenou ťažbovou činnosťou prísť k čiastočnému obmedzeniu premávky na ceste a prístupových cestičkách k jednotlivým chatám. Obmedzenie bude vykonávať osoba náležite poučená a označená reflexnými prvkami.

 

(OVaŽP)

 


Ohodnoťte článok: