Mesto Pezinok

Február 2018 / Prečítané 504 krát

Mesto Pezinok

obsadzuje voľné pracovné miesto „právnik“
s týmito požiadavkami a predpokladmi:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právnická fakulta, práca s PC - Word, Excel, Outlook
- znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy
- bezúhonnosť, flexibilita
- prax v oblasti vítaná

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poštou v termíne do 10. 3. 2018 na adresu - „Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok“, prípadne doniesť osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elektronicky na e-mail: msu@msupezinok.sk .

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať
len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku


Ohodnoťte článok: