Informácie pre záujemcov o predaj

Február 2018 / Prečítané 490 krát

   Záujemcovia o predaj a prezentáciu svojich výrobkov na tohoročnom Vinobraní 2018, ktoré sa uskutoční 21. až 23. septembra, sa môžu prihlásiť do 15. mája tohto roka. Prihlášky spolu s prílohami môžu zaslať poštou na adresu Mestského úradu v Pezinku, Radničné nám. 7, aj osobne do podateľne Mestského úradu (Kancelária prvého kontaktu) na prízemí alebo e-mailom na adresu: zlatica.hagerova@msupezinok.sk . Informácia sa týka rovnako fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie ako aj fyzických osôb bez oprávnenia na podnikanie.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: