Poďakovanie

Február 2018 / Prečítané 491 krát

   „Pri ohliadnutí sa za rokom 2017, ktorý bol určite pre náš klub úspešný, by sme sa aj touto cestou chceli úprimne poďakovať vedeniu mesta Pezinok za vytvorenie podmienok, ktoré výraznou mierou prispeli k tomu, že sme úspešne reprezentovali náš klub, ako aj naše mesto na vysokej úrovni a v silnej konkurencii slovenských plaveckých klubov“.

 

Mgr. Daniel Ryška,
 predseda Športového plaveckého klubu Polície Pezinok

 

   Poďakovanie vedeniu mesta zaslal aj predseda organizácie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja Ing. Ján Litecký Šveda. V poďakovaní sa okrem iného uvádza: „v mene politických väzňov sa Vám chcem srdečne poďakovať za Vašu ústretovosť pri riešení našich problémov s kanceláriou regionálnej pobočky v Pezinku, čím ste prispeli k nerušenej práci a kultúrno–politickej osvetovej činnosti našich členov “ .

 


Ohodnoťte článok: