Obojstranne prospešné stretnutie

Február 2018 / Prečítané 489 krát

   Na Mestskom úrade v Pezinku sa 6. februára uskutočnilo pravidelné stretnutie vedenia mesta s predstaviteľmi denných centier, občianskych združení seniorov a organizácií zdravotne hendikepovaných občanov. Cieľom stretnutia bolo zmapovať problémy a požiadavky občanov, navrhnúť konkrétne riešenia a termíny realizácie. Primátor informoval okrem iného aj o rekonštrukcii bývalého školského dvora na Holubyho ulici, ktorý sa zmení z polovice na park a detské ihrisko pre Denné centrum a OZ Mamatataja, ktoré tam sídlia. Navrhol aj niekoľko možností ocenenia dobrovoľných darcov krvi. Na stretnutí bola viackrát zvýraznená aj veľmi dobrá spolupráca medzi zúčastnenými združeniami a mestom Pezinok.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: