Pamiatková zóna opäť o krok bližšie

Február 2018 / Prečítané 499 krát

   Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho obdobia a záverečné prerokovanie Návrhu na vyhlásenie pamiatkovej zóny Pezinok sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Pezinku 18. januára za účasti predstaviteľov mesta a pamiatkarov. Úlohou stretnutia bolo pripomienkovať materiály, ktoré spoločne vypracovali odborné pracovníčky Pamiatkového úradu SR, zástupcovia mesta Pezinok a odborné pracovníčky Krajského pamiatkového úradu na čele s jeho riaditeľom Petrom Jurkovičom. Súbežne s Návrhom na vyhlásenie pamiatkovej zóny v súčasnosti prebieha aj statické zameranie hradieb v centre mesta. Touto cestou preto prosíme o ústretovosť občanov, ktorí bývajú na dotyku s mestským opevnením aby umožnili prístup pracovníkom, ktorí statické zameranie vykonávajú.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: