Zastupiteľstvo BSK

Február 2018 / Prečítané 509 krát

   Ďalšie riadne pracovné rokovanie Zastupiteľstva BSK sa uskutočnilo 26. januára. Najdôležitejším bodom rokovania bolo schválenie návrhu rozpočtu BSK na roky 2018 – 2020. Poslanci rozpočet schválili bez vážnejších pripomienok. Jeho schváleniu predchádzalo prerokovanie v komisiách. Podľa vyjadrenia poslanca BSK Juraja Pátka, ktorý je členom finančnej komisie, bol rozpočet vedením BSK pripravený na vysokej profesionálnej úrovni. Schválenie rozpočtu je dobrou správou aj pre tri pezinské stredné školy, dve sociálne a dve kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: