Verejné osvetlenie - do tretice všetko dobré

Február 2018 / Prečítané 576 krát

   Mesto Pezinok sa už niekoľko rokov snaží získať dodávateľa komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia. Po výberovom konaní na dodávateľa projektovej dokumentácie získalo verejnou súťažou aj profesionálnu spoločnosť, ktorá proces verejného obstarávania zmluvne zabezpečuje. Súťaž síce prebehla, nastal však problém, keď v zákonom stanovenej lehote sa dve firmy odvolali, o čom sme písali už v minulom čísle Pezinčana, a tak Úrad pre verejné obstarávanie súťaž zrušil. Už druhýkrát. Odvolala sa firma, ktorá sa súťaže ani nezúčastnila.
   Prvýkrát, v roku 2016, sa muselo zrušiť obstarávanie preto, že sme podľa ÚVO nemali obstarávať formou koncesionárskej zmluvy ale verejnou súťažou. Paradox či rarita už i preto, že viac ako desiatka miest koncesionárskou zmluvou v rovnakej veci – pri rekonštrukcii verejného osvetlenia – predtým postupovala. Napríklad mesto Čadca, ktorého vedenie sme osobne navštívili a prekonzultovali ich poznatky. Ako inak nazvať postup orgánu štátnej správy, než ako meranie rôznymi metrami?
   Teraz, druhýkrát, nám ÚVO súťaž zrušil znovu. Ako dôvod bolo uvedené, že sme v našej objednávke rekonštrukcie nemali spájať verejné osvetlenie a svetelné prechody pre chodcov a svetelnú signalizáciu. Mali sme vraj robiť dve samostatné verejné obstarávania.
Je to pre nás, ktorí na tomto projekte pracujeme, nepochopiteľné už i preto, že toto tvorí v rámci verejného osvetlenia asi päť percent objemu prác, ktoré však na seba logicky nadväzujú a aj v budúcnosti nadväzovať budú. Je predsa jednoduchšie a logickejšie, keď riadne vysúťažená firma bude robiť komplexné práce, vrátane pravidelnej údržby, odstraňovania porúch a revíznych kontrol. A je jasné, že firma, ktorá bude robiť celkovú rekonštrukciu spolu s 20-ročnou zárukou by ľahko zvládla aj svetelné prechody a signalizáciu (semafory). Buď sama alebo v subdodávkach iných zmluvných firiem. Ako sa hovorí, všetko by bolo pod jednou strechou.
ÚVO to však videl inak a vytkol nám, že sme mali objednávku rozdeliť. Rozhodnutiu ÚVO sa musíme podriadiť, a to znamená vypísať tretiu súťaž.
   A „modliť“ sa, aby sa nenašlo zase niečo, čo občanmi tak dlho očakávanú rekonštrukciu verejného osvetlenia zase odloží o ďalšie roky.

P.S.: Keď už boli napísané vyššie uvedené riadky, oznámil šéf ÚVO 14. 2. v televíznom spravodajstve, že Úrad pre verejné obstarávanie bude výrazne meniť podmienky verejného obstarávania. Vraj sú zlé, pretože rozhoduje len najnižšia cena, verejné obstarávanie trvá šesťkrát dlhšie ako v Českej republike, kritériá sú prísnejšie ako v EÚ, atď.
   To všetko je zrejme pravda, ale podľa nás by na začiatok celkom stačilo, keby sa urobilo to najdôležitejšie, a to keby sa znova začal uplatňovať zdravý sedliacky rozum a keby sa každému meralo podľa rovnakých pravidiel.

 

(MsÚ)

 


Ohodnoťte článok: