Pezinok rastie

Február 2018 / Prečítané 790 krát

   Na začiatku bola strohá informácia, že počet obyvateľov mesta Pezinok dosiahol ku koncu minulého roku 24 794 obyvateľov. Pri prehľade štatistických údajov som sa vrátil aj do časov, keď som nastúpil do funkcie primátora: Pezinok mal v roku 2002 21 920 obyvateľov. Za pätnásť rokov sa teda počet obyvateľov zvýšil o 2 874, čo je v priemere 191 ľudí ročne. Iste, toto číslo bolo aj vtedy a je aj dnes navýšené o tých, ktorí nemajú v Pezinku trvalý pobyt. Ich počet sa odhaduje na tisíc až dvetisíc ľudí.
   V roku 2004 vedenie mesta spolu s tímom odborníkov, vtedy sme ich pracovne nazývali „Rada starších“, vypracovali dokument s názvom VÍZIA 2020. V nej sme sa zaoberali rozvojom Pezinka v najdôležitejších oblastiach a snažili sme sa načrtnúť jeho trvalo udržateľný rozvoj. Jeden z hlavných cieľov Vízie 2020 bolo aj regulovanie počtu obyvateľov mesta výstavbou bytových a rodinných domov. Stanovili sme si dlhodobé ciele a jedným z nich bolo, že Pezinok v roku 2020 (teda už čoskoro, o dva roky) by nemal mať 30 000 obyvateľov a z toho vyplývajúce problémy.
Enormnej výstavbe mal zabrániť aj nový územný plán, ktorí sme po peripetiách spôsobených štátnou správou schválili v minulom roku. Pravda, kto vie, ako je postavená legislatíva a rozumie tomu, prečo vlády len sľubujú nový stavebný zákon, no akosi ho nevedia uviesť do života, vie, že niekedy samospráve chýbajú „páky“, ktoré majú samosprávy napríklad v Rakúsku.
   V každom prípade po pätnástich rokoch môžeme konštatovať, že sa nenaplnili kuvičie hlasy o neudržateľnom rozvoji, kolabovaní dopravy, škôl alebo infraštruktúry. Ničím nepodložená hlúposť je hovoriť, že Pezinok má už dnes vyše 30 000 obyvateľov, alebo, že minimálne šesťsto bytov je dnes prázdnych (čo možno platilo pred rokmi aj to len nakrátko, po výstavbe sídlisk na Muškáte a Severe).
   Pozitívne je, že do Pezinka sa prisťahovali najmä mladí ľudia s malými deťmi a veľa detí sa v Pezinku narodilo. Len na ilustráciu: v minulom roku sa narodilo 295 detí, zatiaľ čo v roku 2002 len 174 detí. Podobne je to aj v počtoch prisťahovaných a odsťahovaných. Bude dobré, ak to tak zostane aj v budúcnosti, hoci celoslovenský trend v oblasti demografie je presne opačný. Už dnes sa hovorí o nasledujúcich rokoch stagnácie rastu počtu obyvateľov a o znížení počtov žiakov na všetkých stupňoch škôl. My však veríme, že Pezinok nebude tieto negatívne trendy kopírovať. K takémuto miernemu optimizmu nás vedie práve demografický rozvoj v našom meste, ktorí je stúpajúci a nie klesajúci.
   Snahou vedenia mesta je preto už dnes presadzovať také komplexné riešenia, ktoré by hoci aj s miernym nárastom počtu obyvateľov počítali, a už dnes riešili problémy infraštruktúry, dopravy, škôl, zdravotníckych zariadení a zariadení pre seniorov, ale aj kultúry a športu. Som presvedčený, že spoločným úsilím sa nám to podarí. A že Pezinok nezačne vymierať, ako mnohé iné slovenské mestá.

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

 


Ohodnoťte článok: