Program Malokarpatskej knižnice

Január 2018 / Prečítané 297 krát

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Holubyho 5, 033/641 23 15

Pre študentov a verejnosť:

Jano Wajcko Vajsábel – maľba a grafický dizajn. Termín: 9. februára 2018 o 17.00 h. Hostia: Ján Vajsábel. Miesto konania: výstavná miestnosť, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Beseda s RNDr. Markom Mihalkovičom, CSc.: Fyzika – látka, pole, fyzikálne javy. Termín: 13. februára 2018 o 17.00 h. Hostia: RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., moderuje Márius Kopcsay. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Literatúra v Radnici s doc. MUDr. Pavlom Černákom, PhD. – Moderné choroby prichádzajú s dobou.
Termín: 19. februára 2018 o 19.00 h. Hostia: doc. MUDr. Pavol Černák, PhD., moderuje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Fíha! Kniha! Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Beseda z cyklu skvelá veda: Fyzika - podujatie určené pre II. stupeň ZŠ. Hostia: RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., moderuje Márius Kopcsay. Termín: 15. februára 2018 o 11.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Literárny ateliér – Karneval architektúry. Cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu Termín: 23. februára 2018 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Dobšinského rozprávky – interaktívne dramatizované čítanie slovenských ľudových rozprávok v podaní platformy EDUdrama. Termín: 23. februára 2018 o 17.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Fíha! Kniha! – polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v ktorom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať
a v čom nám môže pomôcť. Termín: február – jún 2018. Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Tradičné podujatia:
 Kým školský zvonček zazvoní, Hodiny informačnej výchovy, Čítanie je IN, Veľké vítanie prváčikov.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk , www.kniznicapezinok.sk , www.facebook.com/kniznicapezinok


Ohodnoťte článok: