Poďakovanie

Január 2018 / Prečítané 528 krát

  Dakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 4. 1. 2018 rozlúčiť s naším drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom
Alexandrom ŠANDOROM.
Ďakujeme pánu farárovi za smútočný obrad a zúčastneným za prejavenú sústrasť. Smútiaca rodina.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 21. decembra 2017 rozlúčiť s naším drahým zosnulým
manželom, otcom, dedkom
Petrom KRASŇANSKÝM
Ďakujeme za prejavenie sústrasti a kvetinové dary. Manželka Anna, synovia Boris a Peter s rodinou.
 
  Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 5. 1. 2018 rozlúčiť s našou drahou zosnulou mamou, babkou, sestrou
Janou GUŠTAFÍKOVOU.
Ďakujeme za prejavenie sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: