37. Medzinárodná meteorická konferencia v Pezinku a Modre

Január 2018 / Prečítané 301 krát

   Malokarpatský región bude od 30. augusta do 2. septembra 2018 svedkom významnej vedeckej udalosti. V priestoroch hotela Rozálka v Pezinku sa v tomto čase uskutoční 37. Medzinárodná meteorická konferencia – IMC2018 (International Meteor Conference), ktorá privíta približne 130 účastníkov z viac ako dvadsiatich krajín celého sveta. Toto podujatie oficiálne zastrešuje Medzinárodná meteorická organizácia (IMO) so sídlom v Belgicku.
   Ako už názov konferencie napovedá, jej zameranie súvisí s astronómiou, konkrétne s výskumom meteorov a súvisiacich javov. Pre rok 2018 dostalo možnosť hostiť túto konferenciu práve Slovensko a to konkrétne pracovníci Astronomického a geofyzikálneho observatória Modra-Piesok (AGO), ktoré patrí pod Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Nestalo sa tak náhodou, slovenskí astronómovia dosahujú v oblasti meteorickej astronómie medzinárodne rešpektované výsledky a AGO je pracoviskom, ktoré má v tomto vednom odbore pevné miesto.
   Program konferencie pochopiteľne úzko súvisí s jej primárnym zameraním – meteormi. Profesionáli aj amatérski pozorovatelia si budú vymieňať skúsenosti a vedomosti týkajúce sa vizuálnych, fotografických, kamerových, radarových a spektrálnych pozorovaní meteorov, ďalej sa bude hovoriť o pôvode a výskume materských telies v slnečnej sústave, z ktorých tieto čiastočky medziplanetárnej hmoty pochádzajú, ako aj o technickom, prístrojovom a programovom vybavení, ktorými sa pozorovania uskutočňujú.
   Okrem vedeckého programu bude, samozrejme, vytvorený priestor aj pre zoznámenie hostí s naším regiónom a jeho zaujímavosťami. Na každej takejto konferencii je pre tento účel vyčlenené jedno popoludnie a nebude tomu inak ani v tomto roku. Plánovaná je exkurzia s návštevou hradu Červený kameň a astronomického observatória v Modre, prípadne ďalší sprievodný program podľa časových možností. Radi by sme tiež návštevníkom odovzdali malý darček s vinárskou alebo keramikárskou tematikou, ktorý by im pobyt u nás pod Malými Karpatmi pripomínal. Tu sa otvára priestor pre prípadných sponzorov podujatia na ich propagáciu na takomto medzinárodnom fóre. Veríme, že účastníci konferencie si okrem odborných poznatkov odnesú aj príjemné dojmy z našich miest a kultúrne bohatého regiónu.

 

T. Paulech, P. Zigo, za organizačný výbor IMC2018

 


Ohodnoťte článok: