Termíny vydaní Pezinčana

Január 2018 / Prečítané 974 krát

Mesiac

Uzávierka

Termín vydania

január  streda 17. 1.  piatok 26. 1.
február  streda 14. 2.  piatok 23. 2.
marec  streda 14. 3.  piatok 23. 3.
apríl  streda 18. 4.  piatok 27. 4.
máj  streda 16. 5.  piatok 25. 5.
jún  streda 20. 6.  piatok 29. 6.
júl  streda 18. 7.  piatok 27. 7.
august  streda 15. 8.  piatok 24. 8.
september  piatok 7. 9.  streda 19. 9.
október  streda 17. 10.  piatok 26. 10.
november  streda 14. 11.  piatok 23. 11.
december  streda 5. 12.  piatok 14. 12.