RADOSŤ smútok neopúšťa

Január 2018 / Prečítané 918 krát

   Len nedávno sme sa rozlúčili so svojím umeleckým vedúcim, priateľom a učiteľom Miroslavom Rajtom a už nás opäť zastihla smutná správa o nadchádzajúcej rozlúčke s PaeDr. Kamilom Baxom, bývalým scenáristom a režisérom Folklórneho divadla RADOSŤ, ktorý zomrel 15. decembra 2018.
   S PaeDr. Baxom náš súbor spolupracoval od roku 2006 do roku 2012. Hudobno-slovné pásma ako aj spevohry s veselými textami popretkávané krásnymi slovenskými ľudovými pesničkami, ktoré pre naše divadlo PaeDr. Kamil Baxa písal, sa stretávali u divákov s veľkým ohlasom.
   Folklórne divadlo Radosť pod jeho umeleckým vedením reprezentovalo Pezinok pri rôznych príležitostiach ako sú Vinobranie, Návraty – Malokarpatský festival tradičnej kultúry, Keramické trhy, Vínne trhy, či Jablkové hodovanie. Reprezentácia mesta sa neobmedzovala len na domovskú scénu. Okrem Pezinka účinkoval súbor aj v obciach Malokarpatského regiónu, ale aj v družobných mestách v Mladej Boleslavi a Mosonmagyarovári. V Pezinku realizoval tiež vystúpenia upravené pre zahraničných návštevníkov Pezinka.
   Za tých 6 rokov existencie Folklórneho divadla sa súbor vypracoval pod umeleckým vedením PaeDr. Baxu na slušnú hereckú a spevácku úroveň. Rok 2012 však priniesol aj koniec našej spolupráce s PaeDr. Baxom, ktorý viac nemohol zo zdravotných dôvodov do Pezinka dochádzať. Prerušila sa spolupráca, priateľstvo však zotrvalo. Nečakaný odchod nášho priateľa zarmútil srdcia všetkých Radostníkov. Nikdy na teba, Kamil, nezabudneme.
Česť tvojej pamiatke!

 

Členovia Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ

 


Ohodnoťte článok: