Folklórny spevácky súbor RADOSŤ bilancuje

Január 2018 / Prečítané 981 krát

   Folklórny spevácky súbor RADOSŤ má za sebou náročné obdobie spojené s dlhodobou absenciou umeleckého vedúceho Miroslava Rajta, ktorý súbor sprevádzal na akordeóne a ktorý bol nakoniec prinútený v máji pre ťažkú chorobu, súbor definitívne opustiť. Kým sa tak stalo, sprevádzal obetavo svojou majstrovskou hrou súbor na jeho Jarnom koncerte v pezinskom Dome kultúry. Účasť súboru na XIV. Krajskej prehliadke speváckych súborov v bratislavskej Petržalke, naposledy s M. Rajtom, vyniesla súboru možnosť reprezentácie kraja na XVIII. Celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych súborov. Radostníci, na čele s vedúcou Máriou Miškerikovou sa s odchodom M. Rajta statočne vyrovnávali. Spievali väčšinou á kapela, najmä v domovoch sociálnych služieb a na schôdzach miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Stále však hľadali za svojho skvelého akordeónistu a učiteľa primeranú náhradu, čo bolo v tom čase, dlhodobo veľmi ťažké a zdalo sa takmer nemožné! Ich nezlomná snaha bola však nakoniec korunovaná úspechom. Šťastena sa na Radostníkov usmiala v podobe Ing. Štefana Šaláta, ktorý sa dokázal rýchlo stotožniť s interpretačnou líniou súboru určenou niekoľkoročnou spoluprácou s Miroslavom Rajtom. Príchodom nového umeleckého vedúceho zavial v súbore čerstvý vietor a posilnil pošramotené sebavedomie Radostníkov. Začali nacvičovať nové piesne z viacerých regiónov Slovenska a učili sa spievať ich v príslušných nárečiach. Už v spolupráci s novým umeleckým vedúcim absolvovali vystúpenia na Kočfeste na Panholci 22. júla, potešili klientov Domova sociálnych služieb Istota 30.6. aj 27.7. Folklórny spevácky súbor RADOSŤ pod novým umeleckým vedením zameral svoju prípravu najmä na september, kedy ho čakalo viacero významných míľnikov: 14.9. prestížne vystúpenie vo Valašskom Meziříčí, keď súbor prijal pozvanie vystúpiť na slávnostnom jubilejnom koncerte usporiadanom pri príležitosti tridsiateho výročia založenia Cimbalovej muziky Polajka pôsobiacej vo Valašskom Meziříčí. Ďalšie úspešné vystúpenia na pezinskom vinobraní 23.9. a na XVIII. Celoslovenskej súťaži speváckych súborov, ktorá sa konala v Pezinku 24.9. definitívne preverili pripravenosť súboru pokračovať s novým umeleckým vedením v starých koľajach a držať vysoko nasadenú latku získanú počas spolupráce s M. Rajtom. Vyvrcholenie nových aktivít súboru sa konalo 3. decembra, kedy sa súbor s úspechom predstavil na verejnom koncerte v Pezinku s bohatým programom, nosnou súčasťou ktorého boli nové piesne v naštudovaní Štefana Šaláta z regiónov Myjava, Liptov, Gemer a Šariš. Na záver roka potešili Radostníci svojich priaznivcov v Klube dôchodcov na Kolárovej ulici, v Domovoch sociálnych služieb na Komenského i na Hrnčiarskej ulici, zaspievali tiež členom Klubu dôchodcov v pezinskom Dome kultúry a celkom na záver, 27.12., potešili samých seba, keď sa zišli v reštaurácii Jágerka na slávnostnej výročnej schôdzi spojenej so slávnostnou večerou, na ktorej bilancovali uplynulý rok. Na záver hodnotenia skonštatovala vedúca súboru Mária Miškeríková: „Máme za sebou ťažké obdobie, ktoré sme spoločne úspešne prekonali a vrátili sme sa na dočasne opustený, kvalitatívne vysoký stupeň interpretácie, kam Folklórny spevácky súbor RADOSŤ patrí! “

 

(EF)