Z ARCHÍVOV...

Január 2018 / Prečítané 933 krát

   V ostatnom čase sa najmä v zimných mesiacoch častejšie vedú na úrovni miest a obcí Slovenskej republiky diskusie o povinnosti občanov, vlastníkov nehnuteľností starať sa o verejné priestranstvo pred svojim domom. Väčšinou ide o chodník alebo verejnú zeleň pred rodinným alebo bytovým domom. Dnes Všeobecne záväzné nariadenie striktne ukladá majiteľovi pozemku, na ktorom je chodník (ktorý je verejnou komunikáciou), starať sa oň a udržiavať ho v dobrom stave. Aká je realita, vidíme vždy, keď napadne sneh.
   Ak sa vrátime do minulosti, my, starší vieme, že túto povinnosť sme si bez reptania či zbytočných komentárov plnili na sto percent a nikoho nenapadlo žiadať o pozametanie chodníka či odpratanie snehu spred domu mesto. Obdivujeme, ako takéto banálne veci dodnes fungujú v susednom Rakúsku. Skúsme sa inšpirovať miestnymi, ktorí ráno, než idú do práce, či než otvoria obchod, vidno s lopatou odpratávať sneh.
   A potom, pri pohľade do archívov, sa napríklad dozvieme, že už za čias Slovenského štátu bolo povinnosťou majiteľov rodinných domov dokonca finančne prispievať na vybudovanie ulice pred nehnuteľnosťou, a to sumou 75 korún slovenských za každý bežný meter. Tak tomu bolo aj v prípade Františka K. z Rázusovej ulice, ktorému vládny komisár (dnešný primátor) nariadil 21. 4. 1939 zaplatiť príspevok na zriadenie ulice vo výmere 11 metrov. Poplatok, ktorý bol svojim spôsobom predchodcom dnešného poplatku za rozvoj.

 


Ohodnoťte článok: