Potopené duše

Január 2018 / Prečítané 920 krát

   V utorok 16. januára členky spolku Živena v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou besedovali s literárnou vedkyňou Doc. PhDr. Andreou Bokníkovou, PhD. o jej knihe, resp. čítanke „Potopené duše“. Autorka hľadala vo verejných i súkromných archívoch a povyberala roztratené publikované i nepublikované básnické texty 12 spisovateliek, slovenských poetiek 20. storočia. Knižná edícia ASPEKT vydala prvú čítanku „Slovenka pri knihe“, ktorá je venovaná živeniarke Hane Gregorovej, druhá čítanka „Slovenka doma“ sa zaoberá tvorbou a dielami Terézie Vansovej, tretia čítanka „Potopené duše“ predstavuje autorky: Šáru Buganovú, Belu Dunajskú, Henny Fiebigovú, Ľudmilu Groeblovú, Zoru Jesenskú, Elenu Kamenickú, Slávu Manicovú, Vieru Markovičovú- Zátureckú, Noru Preusovú, Vieru Szatmáry- Vlčkovú, Violu Štepanovičovú a Hanu Záhorskú. Výber z ich básnickej tvorby sprevádzajú medailóny o živote a diele, články, eseje, korešpodencia a fotodokumentácia.

 

Alžbeta Strapáková

 


Ohodnoťte článok: