Malý stánok s veľkým srdcom

Január 2018 / Prečítané 328 krát

   Vianočné trhy sú už každoročne predzvesťou najkrajších sviatkov v roku. Ľudia ich navštevujú, aby prijali trošku sviatočnej atmosféry, stretli sa s priateľmi, na chvíľku sa zastavili ale aj dokončili posledné drobné nákupy.
   Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku v spolupráci s OZ Rodičovské združenie, ktoré funguje pri tejto škole, boli už tretíkrát súčasťou vianočného trhoviska. V maličkom stánku školy aj susediacom predajnom priestore Rady rodičov sa po dva dni rodila spoločná pomoc. Výťažok z predaja už tradične putuje neziskovej organizácii Plamienok, ktorá od roku 2002 zabezpečuje pomoc v oblasti detskej paliatívnej starostlivosti a smútkového poradenstva.
   Pani učiteľky so žiakmi v značnom predstihu vyrábali krásne dielka na predaj. Dokázali tak vytvoriť radosť pre malých i veľkých. V stánku rodičov ste mohli nájsť skvelé občerstvenie – punč, varené vínko, kapustnicu... 
   Hoci sú vianočné sviatky už za nami, posolstvo, ktoré so sebou prinášajú, ešte v ľuďoch doznieva. Bolo ho cítiť aj v pondelok 15. januára 2018, keď sme v škole slávnostne odovzdali nádherných 4300 eur do rúk MUDr. Márie Jasenkovej, riaditeľke Plamienka.
   Veľké poďakovanie patrí žiackemu školskému parlamentu pod vedením Mgr. Zuzany Martinovskej, ktorá je koordinátorkou tejto krásnej akcie za školu pani učiteľkám, deťom aj externým kreatívnym jednotlivcom za to, čo dokázali ich šikovné ruky, rodičovskému združeniu, predovšetkým pani Ingrid Bubeníkovej, všetkým jeho členom a iným dodávateľom za organizovanú nezištnú pomoc a sponzorstvo. Ďakujeme tiež p. Baričičovi za zapožičanie prívesu.
   A, samozrejme, veľká vďaka nech sa dostane k vám všetkým, ktorí ste sa zastavili v predvianočnom zhone a akoukoľvek finančnou čiastkou tento projekt podporili.
   Zrejme sa zhodneme na tom, že veľa vecí v živote, žiaľ, nedokážeme zachrániť, ale aj touto cestou učíme deti, ako môžeme aspoň niektoré z nich ovplyvniť, byť nezištný, mať otvorené srdce a svojou troškou pomáhať.
   A tak sme radi, že sme mohli pomôcť – s Plamienkom- aby život menej bolel... Ďakujeme!

 

Mária Hrivnáková, Základná škola Jána Kupeckého

 


Ohodnoťte článok: