Poďakovanie za spoluprácu

Január 2018 / Prečítané 931 krát

   Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za pomoc a spoluprácu v roku 2017: Cirkevnej materskej škole sv. Jozefa, Základnej škole Fándlyho ul.– Mgr. Rozbeskej, Základnej škole Na bielenisku – Mgr. Goliášovej, Základnej umeleckej škole v Pezinku, študentom Strednej pedagogickej školy v Modre, Okresnej Malokarpatskej knižnici, bratom kapucínom z pezinského Kláštora, členkám spoločenstva Máriinej Légie, Ing. Milanovi Pavelkovi, folklórnemu súboru Obstrléze, folklórnemu súboru Radosť, Mgr. Zuzane Šípošovej, pracovníkom Malokarpatského múzea v Pezinku, Vincentovi Fekiačovi a redakcii Pezinčan. V roku 2018 prajeme veľa zdravia, božieho požehnania, osobných aj pracovných úspechov.
   Na ďalšiu spoluprácu sa tešia obyvatelia a zamestnanci DSS a ZPS Pezinok.