Vianočné posedenie v DSS a ZPS na Hrnčiarskej

Január 2018 / Prečítané 299 krát

   Dňa 19. 12. 2017 sa uskutočnilo v našom zariadení vianočné stretnutie našich obyvateľov. Program si pripravili naši obyvatelia, spevácky súbor Radosť z Pezinka a žiaci zo Základnej školy na Fándlyho ul. v Pezinku. Na úvod zazneli vianočné básne, ktoré predniesli p. Šebová, p. Lackovičová a p. Skáčik. Nasledovalo pásmo hovoreného slova a vianočných želaní od detí zo ZŠ pod vedením p. uč. Alenky Rozbeskej. Za hudobného doprovodu súboru Radosť zaspieval p. Sloboda známu vianočnú uspávanku. Speváci zo súboru potešili všetkých prítomných nádherným spevom vianočných kolied. Na záver sme si všetci spoločne zasievali vianočnú pieseň Tichá noc. Obyvatelia sa poďakovali vystupujúcim za krásny program, záverečným slovom pozdravila všetkých p. riaditeľka DSS. Všetkým popriala veľa zdravia, pohody, príjemne strávené sviatky aj celý rok 2018. Naši seniori prežili nezabudnuteľné predvianočné chvíle. Ďakujeme speváckemu súboru Radosť, deťom zo ZŠ a našim obyvateľom za pekný program.

 

DSS a ZPS Hrnčiarska ul. Pezinok

 


Ohodnoťte článok: