V Glejovke sa stavať nebude

Január 2018 / Prečítané 335 krát

   Vo štvrtok 18. 1. sa uskutočnilo stretnutie vedenia mesta, pána farára Miku, poslancov a zástupcu grinavskej farskej rady. Cieľom stretnutia bolo zaujatie stanoviska k problémom s farskými pozemkami nachádzajúcimi sa v areáli Glejovka. Pred niekoľkými rokmi si na týchto pozemkoch postavili niektoré rómske rodiny objekty na bývanie, a to bez súhlasu vlastníka. Farský úrad, vedenie mesta a Stavebný úrad sa dohodli, že podniknú všetky právne kroky k tomu, aby boli pozemky uvoľnené a vrátené ich vlastníkovi. Zároveň primátor ubezpečil prítomných, že vedenie mesta nedovolí v tejto lokalite žiadnu stavebnú činnosť, ktorá by zvyšovala jestvujúci počet obyvateľov, alebo bola v rozpore s územným plánom.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: