Mesto postaví nový školský pavilón

Január 2018 / Prečítané 552 krát

   Vedenie mesta spolu s komisiou školstva pri Msz a riaditeľkami ZŠ Kupeckého a Na Bielenisku už dlhší čas pripravuje prístavbu pavilónu na Základnej škole na Kupeckého ulici. Dlhodobá analýza ukazuje na fakt, že minimálne 5 až 10 rokov bude pribúdať školopovinných detí v Pezinku, a to i napriek tomu, že celoslovenský trend je skôr klesajúci, na čo poukazujú aj demografické štúdie. Opačná situácia v Pezinku je spôsobená prisťahovaním najmä mladých rodín s jedným či dvoma deťmi. Tento trend sa prejavil najprv v materských školách. Preto vedenie mesta dalo vypracovať štúdiu a navrhlo niekoľko spôsobov, ako túto situáciu riešiť. Štúdia bola predstavená 17. januára širšej verejnosti.
   V tejto súvislosti bude vedenie mesta v najbližšom čase reagovať ako na odborné pripomienky a podnety, tak aj na neodborné a spolitizované vyjadrenia skupiny prítomných, ktorá na stretnutí vystúpila ostro proti prístavbe pavilónu a odmietla akúkoľvek konštruktívnu diskusiu. Paradoxné je, že niektorí zúčastnení informovali, že začínajú zberať podpisy pod petíciu, a to ešte skôr ako bol projekt vôbec predstavený verejnosti.
   Prístavba má byť podľa pôvodného zámeru financovaná z úveru, konečné rozhodnutie však bude na poslancoch mestského zastupiteľstva. O zámere mesta budeme podrobne informovať verejnosť v budúcom čísle Pezinčana.

 

(MsÚ)