Kompletná rekonštrukcia v tepelnom hospodárstve prináša ovocie

Január 2018 / Prečítané 947 krát

   Na sklonku predchádzajúceho roku sa uskutočnilo riadne rokovanie členov Stálej komisie pre centrálne zásobovanie teplom v našom meste. Komisia prerokovala cenu tepla pre rok 2018. Táto zostáva na rovnakej úrovni ako v roku 2017, to znamená pre odberateľov spoločnosti Termming, že nie je dôvod na zvyšovanie zálohových platieb pre rok 2018. Dokonca je predpoklad, že aj vyúčtovania roku 2017 budú pre odberateľov tepla priaznivé a s preplatkami. Napriek tomu, že tepelné hospodárstvo máme zrekonštruované a prináša odberateľom nielen lepší komfort a pohodu ale aj vyššiu efektívnosť, ako tom bolo pred modernizáciou, spoločnosť Termming prichádza s ďalším inovatívnym riešením. Investuje do ešte efektívnejšieho využitia biomasy v spolupráci so švédskou spoločnosťou NODA. Ide o pilotný projekt, ktorý prinesie odberateľom ďalší ekonomický efekt a zabezpečí aj pre ďalšie roky stabilizáciu ceny tepla.

 

Miloš Andel