Mesto Pezinok

Január 2018 / Prečítané 971 krát

Mesto Pezinok
bude obsadzovať voľné pracovné miesta v zariadeniach sociálnych služieb:


- Sociálny pracovní k v zariadeniach sociálnych služieb
- Sociálny pracovník v nocľahárni Mesta Pezinok

   Bližšie informácie o pracovných miestach, kvalifikačných predpokladoch a ďalších podrobnostiach vám poskytnú vedúca oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti – PhDr. Milada Hegyiová, tel. 033/6901300, alebo vedúca zariadení sociálnych služieb – Mgr. Alena Černáková, tel. 033/6901970.

 

(OŠaSS)