Príspevok na cyklochodník

Január 2018 / Prečítané 453 krát

   V rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, bol dňa 21. 12. 2017 predložený projekt, resp. žiadosť o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“ na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

(r)