Zber šatstva

Január 2018 / Prečítané 605 krát

   V meste Pezinok sa od roku 2012 robí nepovinný zber šatstva do kontajnerov firmy TextilEco, a.s. Bratislava. V súčasnosti je v meste rozmiestnených 24 ks špeciálnych kontajnerov prevažne na kontajnerových stanovišťach. Kontajnery pracovníci firmy vyberajú raz týždenne. Nie sú žiadne špeciálne požiadavky na kvalitu zbieraného šatstva, textilu alebo obuvi. Obyvatelia sa tak môžu zbaviť nepotrebných odevov. Využitie šatstva a textílií je sčasti v spätnom predaji v maloobchodnej sieti a exporte do tretích zemí, oveľa viac sa využije v papierenskom priemysle (na výrobu bankoviek), automobilovom a strojárenskom priemysle.
   Štatistika zberu poukazuje na rastúci trend vyzbieraného šatstva – zatiaľ čo v roku 2012 to bolo 40 274 kg, v minulom roku to bolo už 82 882 kg. Žiaľ, ako to vidieť aj na našej fotografii, kontajnery stále častejšie ničia vandali, ako sa to stalo nedávno na Hurbanovej ulici.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: