Výrub stromov na starom cintoríne – II. etapa

Január 2018 / Prečítané 322 krát

   V predjarí tohto roka Mesto Pezinok zrealizuje na cintoríne na Seneckej ulici v Pezinku už v roku 2017 avizovaný výrub 16 ks stromov zväčša rozptýlených medzi hrobovými miestami. Dôvodom výrubu je život a majetok ohrozujúci celkový stav týchto stromov, zdokladovaný v odbornom posudku vypracovanom spoločnosťou EKOJET, s.r.o., priemyselná a krajinná ekológia, Bratislava (2016) pod názvom „Tomografické posúdenie zdravotného stavu a stability 107 ks stromov, Pezinok“.
   Náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny Mesto vykoná do konca roka 2019 na verejných priestranstvách v Pezinku.
   Stromy, ktoré sú rizikové, ale nie je možné ich odstrániť, budú ošetrené odborným rezom v mesiacoch apríl - máj 2018.

 

(MsÚ)


Ohodnoťte článok: