Oznam poslanca NR SR

Január 2018 / Prečítané 948 krát

   Redakciu nášho časopisu oslovil pán poslanec Martin Fecko so žiadosťou o uverejnenie oznamu, ktorého obsah sa môže týkať aj obyvateľov Pezinka. Uverejňujeme ho v plnom znení: „Poslanec NR SR Martin Fecko – člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad, resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28. 2. 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím nezmeškajte to. Ďakujem.“

 

(r)


Ohodnoťte článok: