Pezinok na 24. mieste

Január 2018 / Prečítané 986 krát

   Obecné noviny vo vianočnom dvojčísle uverejnili rozsiahli článok Analýza finančnej stability 50 najväčších miest v SR, ktorí prezentuje hodnotenie niektorých významných ukazovateľov hospodárenia. Pezinok skončil v strede tabuľky – na 24. mieste. Ministerstvo financií SR a INEKO hodnotilo šesť najvýznamnejších oblastí ekonomiky, napríklad celkový dlh, zadlženosť mesta na občana, záväzky po lehote splatnosti a ďalšie. Ako jeden z pozitívnych príkladov uvádzame celkový dlh Pezinka, ktorý klesol zo 14,14 % v roku 2015 na 11,31 % v hodnotenom roku 2016. Dlh na obyvateľa nášho mesta bol v tom roku 74 eur, pričom aj mestá, ktoré sa umiestnili pred Pezinkom majú dlh väčší (napríklad Žilina na 9. mieste má dlh 237 eur, alebo Púchov na 9. mieste má dlh na obyvateľa až 260 eur, pričom celoslovenský priemer je 179 eur). V celkovom ohodnotení finančného zdravia dosiahol Pezinok 4,95 bodu z celkových 6 bodov (najlepšie hodnotené Nové Mesto nad Váhom dosiahlo 5,95 %). Zlepšiť by sa Pezinok mohol napríklad vo výsledkoch bilancie bežného účtu, kde dosiahol len 8,84 %, pričom najlepšia Dubnice nad Váhom dosiahla 24,9 %. V ostatných ukazovateľoch sa naše mesto drží v strede tabuľky, pričom v niekoľkých ukazovateľoch si bilanciu v porovnaní s minulým hodnotením zlepšilo.

 

(MsÚ)