Pozvánka na Štefanský turnaj

December 2017 / Prečítané 718 krát

XII. ročník Štefanského turnaja
v stolnom tenise
o putovný pohár mesta PEZINOK
pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu
sa bude konať dňa 26.12.2017
v telocvični a stolnotenisovej hale
ZŠ Na bielenisku.
V kategórii registrovaní hráči
je turnaj zaradený ako BATT OPEN turnaj mužov pre ročník 2017/2018


Pozývame všetkých registrovaných, neregistrovaných a rekreačných hráčov, aby sa prišli zabaviť a pokúsili sa získať putovný pohár mesta Pezinok.

- Štartovné: 5,0 EUR/osoba
- Prihlášky: Prihlášky je potrebné zasielať elektronicky na e-mail:
pavol.alexy@stuba.sk  do 22. 12. 2017 do 20.00 h. Do prihlášky je potrebné uviesť meno, priezvisko, rok narodenia, klub a registračné číslo hráča (v prípade reg. hráčov) resp. mesto (v prípade nereg. hráčov). Registrovaní hráči, pokiaľ nie sú z BA kraja a nie sú v rebríčku SR dospelých, uvedú aj aktuálne umiestnenie v príslušnom krajskom rebríčku.

- Časový plán: 7.30 – 8.30 h prezentácia, 8.30 – 9.00 h – vyžrebovanie, 9.00 h – otvorenie turnaja a začiatok súťaží.

- Súťaže: Kategória A – registrovaní hráči (zúčastniť sa môžu hráči všetkých líg), Kategória B – registrovaní hráči, ktorí nepostúpia zo základných skupín v kategórii A, Kategória C – neregistrovaní hráči, Kategória D – neregistrovaní hráči, ktorí nepostúpia zo základných skupín v kategórii C, Kategória E – starší žiaci a dorast (narodení 2000 a mladší), Kategória F – najmladší a mladší žiaci (narodení 2005 a mladší)

   Vo všetkých kategóriách sa hrá len súťaž dvojhier:
  
Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste získajú diplomy, medaily, darčekové balíčky, poháre + mená víťazov v kategórii A a C budú vyryté do putovných pohárov.
- Informácie: P. Alexy, tel : 0903 461 734, email pavol.alexy@stuba.sk
- Občerstvenie: V štartovnom je 1x občerstvenie (teplé jedlo+nealko). Počas turnaja bude k dispozícii bufet.
- Usporiadateľ: OZ stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok, ZŠ Na bielenisku Pezinok, mesto Pezinok, http://www.stkpk.sk/