Nová hasičská publikácia

December 2017 / Prečítané 885 krát

   Ako každý rok bola i v roku 2017 predstavená nová publikácia spracovaná členmi združenia hasičov historikov CTIF na tému hasičský šport. Vyše 400-stranová publikácia, ktorú spracovali viac ako tri desiatky autorov predstavila problematiku športu v hasičských službách jednotlivých štátov CTIF od ich vzniku až do súčasnosti.Za Slovenskú republiku tak ako po minulé roky spracoval príspevok do publikácie vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec. Kapitola ktorá má názov účasť slovenských hasičov na medzinárodných športových súťažiach CTIF na vyše 10 stranách predstavuje účasť slovenských hasičov na týchto súťažiach od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Keďže autor slovenskej časti je dlhoročný obyvateľ mesta Pezinok, nechýba ani v tohoročnej publikácii zmienka o činnosti hasičov v Pezinku a text doplňuje i dobová historická fotografia z nácviku hasičov na pezinskom námestí. Ako predchádzajúce publikácie CTIF i tohoročná prehľadne predstavuje vznik, vývoj i súčasnosť hasičského športu v krajinách CTIF.

 

(PR)