Chodníky sú stále prioriotou

December 2017 / Prečítané 827 krát

   Ako sme informovali aj v predchádzajúcich číslach nášho časopisu, mesto Pezinok pokračuje v budovaní a rekonštrukcii verejných komunikácií – ciest a chodníkov. V súčasnosti sa dokončuje chodník z Malokarpatskej ulice na Fajgalský most, smerom k hokejbalovému ihrisku a policajnej škole. Práce vykonáva domáca firma DUVYSTAV, s.r.o. a vysúťažená cena predstavuje sumu 12 072 €.

 

(r)