Nový cyklochodník do Limbachu

December 2017 / Prečítané 897 krát

   Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja vidieka SR vypisuje s termínom 21.12.2017 ďalšiu výzvu (financovania s podporou európskych fondov pre všetkých oprávnených žiadateľov) na vybudovanie cyklochodníkov. Oficiálne sa táto výzva volá: „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravných osôb.“
   Mesto Pezinok na projekte nového cyklochodníka pracuje už niekoľko rokov a konkrétne sa jedná o zvýšenie počtu účastníkov cestnej premávky s nemotorovou prepravou a o zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov na našich cestách. Trasoanie povedie po Holubyho ulici a Kupeckého ulici, kde bude cyklotrasa vo veľkej miere iba vodorovne vyznačená na existujúcich komunikáciách. Myslím, že my všetci, ktorí používame bicykel na šport, alebo ako dopravný prostriedok sa tešíme na vybudovanie nového telesa cyklochodníka v uliciach Hasičská a Fajgalská cesta až do Limbachu. Som presvedčený, že tento úsek cyklochodníka bude využívaný občanmi nielen pre zvýšenie dopravnej bezpečnosti, ale aj na využívanie voľnočasových aktivít rodičov s deťmi. K tomu, aby sme sa mohli prihlásiť do vypísanej výzvy na financovanie tohto projektu sa nám konečne podarilo získať do vlastníctva mesta od Ministerstva vnútra potrebné pozemky pred Policajnou školou. Na toto priamo nadväzujú ďalšie nevyhnutné kroky, ako bolo schválenie PHSR, ďalej samotného projektu v mestskom zastupiteľstve a prebiehajúci proces získania stavebného povolenia k tomuto projektu.
   To všetko sú nevyhnutné náležitosti, aby sa mesto mohlo prihlásiť do výzvy. O ďalších krokoch vás budeme samozrejme následne informovať.

 

Miloš Andel

 


Ohodnoťte článok: