Zebra na ceste

December 2017 / Prečítané 989 krát

   Dňa 4. 10. 2017 bola Mestu Pezinok schválená žiadosť o príspevok pre projekt „Mesto Pezinok – Zebra na ceste“  v grantovom programe ČSOB a. s., Grantový program pre municipality 2017 – Pozor! Zebra na ceste vo výške 5 000 €.

 

Mgr. Vlasta Cholujová,
referent verejného obstarávania a projektového riadenia