Kontrola Stavebného úradu v Pezinku

December 2017 / Prečítané 891 krát

   Pracovníci Okresného úradu v Pezinku – odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonali v mesiaci novembri kontrolu v meste Pezinok zameranú na výkon miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií ako prenesený výkon štátnej správy za rok 2016. Kontrolovaných bolo 13 spisov. Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte (Stavebný úrad Pezinok) zistené také porušenie všeobecne záväzných predpisov, ktoré by si vyžadovalo vypracovanie protokolu.

 

(r)